Thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, 9 tháng đầu năm nay xuất khẩu than đá của cả nước suy giảm cả lượng và trị giá, giảm lần lượt 48,49% và 50,93% tương ứng với 732 nghìn tấn, trị giá 73,8 triệu USD.

Việt Nam xuất khẩu than đá sang 8 quốc gia trên thế giới, trong đó chủ yếu xuất sang Nhật Bản, chiếm trên 50% tổng lượng than đá xuất khẩu, với 354,7 nghìn tấn, trị giá 34,4 triệu USD, tuy nhiên so với cùng kỳ 2015, tốc độ xuất khẩu sang thị trường này lại suy giảm, giảm 23,49% về lượng và giảm 33,98% về trị giá.

Đứng thứ hai là thị trường Philippines với lượng xuất 106,5 nghìn tấn, trị giá trên 7 triệu USD, giảm 12,5% về lượng và giảm 21,9% về trị giá.

Đáng chú ý, xuất khẩu than đá sang thị trường Malaysia tuy chỉ đứng thứ ba trong bảng xếp hạng, nhưng so với cùng kỳ lại tăng mạnh vượt trội, tăng 151,53% về lượng và tăng 148,55% về trị giá, đạt lần lượt 83 nghìn tấn, 10,6 triệu USD.

Nhìn chung,9 tháng đầu năm nay xuất khẩu than đá sang các thị trường đều suy giảm cả lượng và trị giá, số thị trường này chiếm 87,5%, trong đó xuất sang thị trường Lào giảm mạnh nhất, giảm 95,32% về lượng và giảm 96,35% về trị giá và ngược lại thị trường có tốc độ tăng trưởng dương chỉ chiếm 12,5%.

Cơ cấu thị trường xuất khẩu than đá 9 tháng 2016

(Nguồn số liệu: TCHQ)

Nguồn: VITIC