Trong đó, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam trong 10 tháng qua, chiếm 54,1% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản. Các thị trường có giá trị xuất khẩu thủy sản tăng mạnh là Trung Quốc (47,7%), Hà Lan (16,1%), Hoa Kỳ (13,1%) và Thái Lan (12,6%).
Cũng trong tháng 11-2016, ước giá trị nhập khẩu mặt hàng thủy sản đạt 98 triệu USD, đưa giá trị nhập khẩu thủy sản 11 tháng đạt 972 triệu USD, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm 2015. Thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất trong 10 tháng qua là Ấn Độ (chiếm 25% thị phần) tiếp đến là Đài Loan - Trung Quốc (9,7%), Na Uy (9,4%), Nhật Bản (6,2%). Các thị trường có giá trị tăng so với cùng kỳ năm 2015 là Indonesia, Na Uy, Trung Quốc, Nga và Nhật Bản.
Nguồn: vasep.com.vn