Theo số liệu thống kê từ TCHQ, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng xơ, sợi dệt của Việt Nam trong tháng 4 đạt 312,4 triệu USD, tương ứng 114,3 nghìn tấn giảm 13,2% về lượng và 12,5% về trị giá so với tháng 3. Tính chung từ đầu năm đến hết tháng 4/2018, lượng xơ sợi xuất đạt 451 nghìn tấn đạt 1,2 tỷ USD, tăng 12,3% về lượng và 14,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017.
Xơ và sợi dệt của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Trung Quốc, chiếm 51,1% tổng lượng nhóm hàng, đạt 230,6 nghìn tấn, đạt 646 triệu USD, tăng 5,3% về lượng và 8,99% trị giá, giá xuất bình quân đạt 2800,61 USD/tấn, tăng 3,45% so với cùng kỳ. Thị trường xuất nhiều đứng thứ hai là Hàn Quốc 53 nghìn tấn, đạt 132 triệu USD, tăng 3,73% về lượng và 16,82% trị giá, giá xuất bình quân 2487,8 USD/tấn, tăng 2,71%, tiếp theo là Thổ Nhĩ Kỳ tăng 75,63% về lượng và 90,97% trị giá, đạt tương ứng 25,4 nghìn tấn, 62,7 triệu USD. Như vậy, ba thị trường xuất khẩu chủ lực kể trên chiếm 68,5% tổng nhóm hàng.
Trong 4 tháng đầu năm 2018, mặt hàng xơ sợi xuất khẩu có sự tăng trưởng tốt, đặc biệt tăng mạnh ở thị trường Italia, Brazil… và tăng đột biến ở thị trường Mỹ.
Cụ thể, đối với thị trường Mỹ, tháng 4/2018 đạt 2,5 nghìn tấn, 3,1 triệu USD giảm 24,79% về lượng và 225,99% về trị giá so với tháng 3. Tính chung 4 tháng đầu năm 2018, lượng xơ xợi xuất khẩu sang thị trường Mỹ đạt 11 nghìn tấn, 13,7 triệu USD, tăng 171,7% về lượng và 139,03% về trị giá so với cùng kỳ, mặc dù giá xuất bình quân giảm 12,02% tương ứng với 1248,74 USD/tấn.