Trong đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong kỳ đạt kim ngạch hơn 14,36 tỷ USD, tăng 23,1% tương ứng tăng hơn 2,69 tỷ USD so với nửa đầu tháng 10/2017.

Với kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 10/2017 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong 10 tháng/2017 đạt 346,54 tỷ USD, tăng 21,5% tương ứng tăng hơn 61,22 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt hơn 227,14 tỷ USD, tăng 23,2% tương ứng tăng hơn 42,83 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016.

Trong kỳ 2 tháng 10/2017 cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư 1,45 tỷ USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa cả nước 10 tháng/2017 thặng dư 2,56 tỷ USD.

Về xuất khẩu:

Tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 10/2017 đạt hơn 11,32 tỷ USD, tăng 26,5% (tương ứng tăng hơn 2,37 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 10/2017.

Kim ngạch xuất khẩu kỳ 2 tháng 10/2017 tăng so với kỳ 1 tháng 10/2017 chủ yếu do tăng ở một số nhóm hàng sau: điện thoại các loại và linh kiện tăng 14,8%, tương ứng tăng 362 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 28,5%, tương ứng tăng 315 triệu USD; giầy dép các loại tăng 39,7%, tương ứng tăng 194 triệu USD; hàng dệt may tăng 16,6%, tương ứng tăng 171 triệu USD; … Trong khi đó, hóa chất giảm 15,2%, tương ứng giảm 10 triệu USD; than đá giảm 66,1%, tương ứng giảm 7 triệu USD; …

Như vậy, tính đến hết tháng 10 năm 2017, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 174,55 tỷ USD, tăng 21,3% tương ứng tăng hơn 30,62 tỷ USD  so với cùng kỳ năm 2016.

Biểu đồ 1: Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất trong 10 tháng/2017 so với  cùng kỳ năm 2016

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 10/2017 đạt gần 8,31 tỷ USD, tăng 25,2% tương ứng tăng 1,67 tỷ USD so với kỳ 1 tháng 10/2017, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 10 tháng/2017 của nhóm các doanh nghiệp này lên  hơn 124,04 tỷ USD, tăng 23%, tương ứng tăng gần 23,19 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 71,1% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu:

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 10/2017 đạt gần 9,88 tỷ USD, tăng 19,8% (tương ứng tăng 1,63 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 10/2017.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 10/2017 tăng so với kỳ 1 tháng 10/2017 chủ yếu do tăng, giảm ở một số nhóm hàng sau: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 25%, tương ứng tăng 363 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện tăng 24,1%, tương ứng tăng 204 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 10%, tương ứng tăng 120 triệu USD; vải các loại tăng 23%, tương ứng tăng 103 triệu USD; … Ở chiều ngược lại, ngô giảm 22,8%,tương ứng giảm 21 triệu USD; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện giảm 33,2%, tương ứng giảm 19,5 triệu USD; …

Như vậy, tính đến hết tháng 10/2017, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 171,99 tỷ USD, tăng 21,6% (tương ứng tăng 30,6 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

Biểu đồ 2: Kim ngạch nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất 10 tháng/2017 so với  cùng kỳ năm 2016

 

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt hơn 6,05 tỷ USD, tăng 20,2%  tương ứng tăng gần 1,02 tỷ USD so với kỳ 1 tháng 10/2017, qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này trong 10 tháng/2017 đạt hơn 103,1 tỷ USD, tăng 23,5% tương ứng tăng hơn 19,65 tỷ USD cùng kỳ năm 2016.

Nguồn: Tổng cục Hải quan