Cụ thể, đây là đề xuất được Bộ Công Thương, cơ quan chuyên ngành về quản lý thương mại, đưa ra trong dự thảo báo cáo đánh giá về việc thực hiện Luật Thương mại 2005 trên cơ sở ghi nhận ý kiến phản hồi của các địa phương và doanh nghiệp.

Nếu quy định này được thông qua, doanh nghiệp sẽ được cởi trói một phần về hạn mức khuyến mãi bằng hình thức giảm giá. Theo quy định hiện hành là Luật Thương mại 2005 và nghị định hướng dẫn (Nghị định 37/2006/NĐ-CP), doanh nghiệp không được khuyến mãi bằng hình thức giảm giá vượt quá 50% giá trị hàng hóa (điều 6, nghị định 37).

Quy định này, trong nhiều năm qua, đã gây cản trở không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của nhà sản xuất lẫn các nhà bán lẻ như hệ thống siêu thị, trung tâm điện máy, nội thất… Bởi lẽ, mức giảm giá dưới 50% không đủ sức thu hút người tiêu dùng mua sắm, nhất là trong bối cảnh thu nhập giảm sút, chi tiêu tiết kiệm. Nhiều doanh nghiệp bị cơ quan chức năng phạt khi thực hiện khuyến mãi vượt quá 50%.

Trong khi đó, từ phía cơ quan quản lý ở địa phương là các sở công thương, việc thực thi giám sát để đảm bảo quy định được tuân thủ cũng gặp nhiều khó khăn. Và trong thời qua, bản thân cơ quan quản lý, như chia sẻ với TBKTSG Online, đã chấp nhận “làm lơ” để doanh nghiệp thực hiện khuyến mãi, giảm giá như mong muốn.

Theo Minh Tâm

Thời báo Kinh tế Sài Gòn

Nguồn: TBKTSG