Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu thủy sản trong tháng 7/2019 tăng trở lại, tăng 15,2% so với tháng 6/2019 và cũng tăng 17,9% so với tháng 7/2018, đạt 172,56 triệu USD. Tính chung trong cả 7 tháng đầu năm 2019 kim ngạch nhập khẩu thủy sản đạt trên 1,05 tỷ USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2018.
Việt Nam nhập khẩu thủy sản nhiều nhất từ các thị trường NaUy, Ấn Độ; Trung Quốc, Nhật Bản và khu vực Đông Nam Á; trong đó nhập khẩu từ Na Uy liên tục tăng mạnh, đưa thị trường này lên dẫn đầu đầu về kim ngạch, với 128,37 triệu USD trong 7 tháng đầu năm, chiếm 12,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu thủy sản của cả nước, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm 2018; riêng trong tháng 7/2019 kim ngạch tăng rất mạnh 91,4% so với tháng 6/2019 và cũng tăng 74,3% so với tháng 7/2018, đạt 24,26 triệu USD.
Nhập khẩu thủy sản từ thị trường Ấn Độ trong tháng 7/2019 giảm mạnh 29% so với tháng 62019 và cũng giảm 55,4% so với tháng 7/2018, đạt 14,65 triệu USD. Tính chung cả 7 tháng đầu năm kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này cũng sụt giảm mạnh 46,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt 122,96 triệu USD, chiếm 11,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu thủy sản của cả nước.
Thủy sản nhập khẩu từ thị trường Đông Nam Á nói chung trong tháng 7/2019 mặc dù sụt giảm 0,1% so với tháng 6/2019, đạt 16,53 triệu USD, nhưng tính chung cả 7 tháng đầu năm kim ngạch vẫn tăng 41,1% so với cùng kỳ, đạt 112,65 triệu USD, chiếm 10,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu thủy sản của cả nước;
Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu thủy sản từ Trung Quốc 81,02 triệu USD, tăng 22,5%; Nhật Bản 77,05 triệu USD, tăng 20,3%; Đài Loan 63,51 triệu USD, tăng 1,3%; Indonesia 63,34 triệu USD, tăng 30,6%.
Trong 7 tháng đầu năm nay, chỉ có 5 thị trường nhập khẩu thủy sản bị sụt giảm kim ngạch so với cùng kỳ, ngoài thị trường Ấn Độ, còn có Chile giảm 17,7%, đạt 37,9 triệu USD; Myanmar giảm 5,9%, đạt 4,15 triệu USD; Hàn Quốc giảm 6,5%, đạt 44,22 triệu USD; Ba Lan giảm 5,9%, đạt 4,15 triệu USD.
Các thị trường nhập khẩu tăng mạnh về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2018 gồm: Philippines tăng 214,1%, đạt 16,26 triệu USD; Mỹ tăng 79,5%, đạt 54,48 triệu USD; Canada tăng 43,7%, đạt 34 triệu USD; Malaysia tăng 41,3%, đạt 5,91 triệu USD.

Nhập khẩu thủy sản 7 tháng đầu năm 2019

Thị trường

Tháng 7/2019

+/- so với tháng 6/2019 (%)*

7 tháng đầu năm 2019

+/- so với cùng kỳ (%)*

Tổng kim ngạch NK

172.564.539

15,2

1.051.707.881

4,4

Na Uy

24.263.071

91,41

128.373.579

25,59

Ấn Độ

14.645.820

-28,98

122.956.380

-46,81

Đông Nam Á

16.531.229

-0,12

112.647.318

41,06

Trung Quốc đại lục

10.557.942

16,37

81.019.587

22,47

Nhật Bản

11.832.456

-17,03

77.047.215

20,3

Đài Loan (Q)

10.478.138

15,41

63.508.223

1,28

Indonesia

8.280.266

58,36

63.339.114

30,62

Nga

10.413.919

67,63

57.533.171

22,78

Mỹ

7.501.518

-10,96

54.481.219

79,48

Hàn Quốc

5.815.803

-41,16

44.218.246

-6,52

Chile

5.139.037

79,35

37.902.837

-17,71

Canada

19.727.804

490,65

33.996.786

43,69

EU

4.110.404

14,09

31.222.458

15,03

Philippines

2.667.147

-50,88

16.263.251

214,1

Thái Lan

2.100.297

-28,13

16.200.567

26,28

Đan Mạch

815.884

-52,74

12.284.465

4,71

Anh

2.076.010

54,18

12.276.047

11,63

Singapore

1.517.012

0,25

9.307.845

26,07

Malaysia

1.836.701

44,02

5.907.022

41,3

Ba Lan

1.177.685

244,79

4.152.056

-5,9

Ireland

40.825

-78,33

2.509.890

 

Myanmar

129.806

-28,62

1.629.519

-9,44

Bangladesh

30.000

 

847.949

 

(*Tính toán từ số liệu của TCHQ)

Nguồn: Vinanet