Theo tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu bông vào Việt Nam sau khi sụt giảm mạnh 20% cả về lượng và kim ngạch trong tháng 4/2018, thì sang tháng 5/2018 tăng 18,8% về lượng và tăng 18,4% về kim ngạch, đạt 146.315 tấn, tương đương 274,86 triệu USD.  

Cộng chung cả 5 tháng đầu năm 2018, cả nước nhập khẩu 689.851 tấn bông, trị giá 1,27 tỷ USD, tăng 22,4% về lượng và tăng 24,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Mặc dù, giá bông nhập khẩu trong tháng 5 giảm nhẹ 0,2% so với tháng trước đó, đạt trung bình đạt 1.878,5 USD/tấn nhưng tính trung bình cả 5 tháng đầu năm thì giá bông vẫn tăng 1,8% so với cùng kỳ, đạt 1.839,4 USD/tấn.

Bông có xuất xứ từ Mỹ nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất, chiếm 53% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu bông của cả nước, đạt 360.115 tấn, trị giá 682,83 triệu USD, tăng 7% về lượng và tăng 9,4% về trị giá so với cùng kỳ. Giá nhập khẩu cũng tăng 2,3%, đạt 1.896 USD/tấn.

Nhập khẩu bông từ thị trường Ấn Độ chiếm 20,8% trong tổng lượng và chiếm 19,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu bông của cả nước, đạt 143.179 tấn, tương đương 243,03 triệu USD, tăng 41,6% về lượng và tăng 42,3% về trị giá so với cùng kỳ. Giá  nhập khẩu từ thị trường này tăng nhẹ 0,5%, đạt trung bình 1.697,4 USD/tấn.

Nhập khẩu bông từ thị trường Brazil tăng đột biến gấp hơn 4 lần cả về lượng và kim ngạch, đưa Brazil lên vị trí thứ 3 về cung cấp bông cho Việt Nam, đạt 87.105 tấn, trị giá 160,79 triệu USD, chiếm gần 13% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu bông của cả nước. Giá nhập trung bình tăng 3,4%, đạt 1.845,9 USD/tấn.

Nhìn chung, nhập khẩu bông 5 tháng đầu năm nay từ đa số các thị trường đều tăng cả về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài thị trường Brazil tăng mạnh như trên, còn có một số thị trường cũng tăng khá mạnh về kim ngạch như: Hàn Quốc tăng 94,2%, đạt 2,72 triệu USD; Indonesia tăng 58,2%, đạt 2,83 triệu USD; Australia tăng 52,6%, đạt 19,52 triệu USD và Ấn Độ tăng 42,3%, đạt 243,03 triệu USD.

Tuy nhiên, kim ngạch nhập khẩu bông sụt giảm mạnh từ các thị trường Achentina, Trung Quốc, Đài Loan, Pakistan mức giảm tương ứng 80%, 58%, 43,8%, 27,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhập khẩu bông 5 tháng đầu năm 2018

Thị trường

5T/2018

% tăng, giảm so với cùng kỳ

Lượng (tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Tổng kim ngạch NK

689.851

1.268.888.913

22,35

24,53

Mỹ

360.115

682.828.365

6,97

9,37

Ấn Độ

143.179

243.026.017

41,55

42,31

Brazil

87.105

160.785.023

310,87

324,85

Bờ Biển Ngà

12.522

23.086.855

-3,96

2,33

Australia

10.064

19.521.523

48,61

52,58

Indonesia

2.218

2.823.930

47,18

58,23

Hàn Quốc

2.149

2.719.800

99,17

94,16

Pakistan

724

946.110

-32,53

-27,76

Achentina

389

640.930

-79,22

-79,99

Đài Loan

384

510.980

-25,29

-43,78

Trung Quốc

178

452.749

-64,26

-58,08

(Vinanet tính toán từ số liệu của TCHQ)

 

Nguồn: Vinanet