Việt Nam nhập khẩu hàng điện gia dụng và linh kiện chủ yếu từ Thái Lan, Trung Quốc và Malaysia. Trong đó, nhập khẩu nhiều nhất từ thị trường Thái Lan với 594,25 triệu USD, chiếm 53,4% tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng 11,4% so với 6 tháng đầu năm 2017. Riêng tháng 6/2018 nhập khẩu từ thị trường này 85,34 triệu USD, giảm 10,7% so với tháng trước đó.

Nhập khẩu từ là thị trường Trung Quốc trong tháng 6/2018 cũng giảm 33,6%, đạt 36,51 triệu USD, nhưng tính chung cả 6 tháng vẫn tăng 29,3% so với cùng kỳ, đạt 257,6 triệu USD, chiếm 23,1%;

Nhóm hàng này nhập từ thị trường Malaysia cũng sụt giảm mạnh 44,8% trong tháng 6/2018, đạt 12,66 triệu USD và kim ngạch của cả 6 tháng cũng giảm nhẹ gần 2%, đạt 150,73 triệu USD, chiếm 13,5% trong tổng kim ngạch.

Trong 6 tháng đầu năm nay, ngoài 2 thị trường Thái Lan và Trung Quốc tăng kim ngạch như trên, thì nhập khẩu từ Italia và Hàn Quốc cũng tăng nhẹ so với cùng kỳ. Cụ thể, nhập khẩu từ Italia tăng 7,6%, đạt 5,08 triệu USD; nhập từ Hàn Quốc tăng 2,3%, đạt 30,52 triệu USD.  

Tuy nhiên, hàng điện gia dụng nhập khẩu từ Đài Loan (TQ) và Nhật Bản trong 6 tháng đầu năm nay lại giảm mạnh so với cùng kỳ. Nhập từ Đài Loan (TQ) giảm 40,7%, đạt 9,77 triệu USD; nhập từ Nhật Bản giảm 20,1%, đạt 7,95 triệu USD.   

Nhập khẩu hàng điện gia dụng và linh kiện 6 tháng đầu năm 2018

ĐVT: USD

Thị trường

T6/2018

+/- so với T5/2018 *

6T/2018

+/- so với cùng kỳ (%)*

Tổng kim ngạch NK

151.734.252

-23,34

1.113.039.456

10,84

Thái Lan

85.343.983

-10,65

594.246.529

11,37

Trung Quốc

36.506.978

-33,55

257.597.120

29,28

Malaysia

12.659.779

-44,78

150.731.184

-1,97

Hàn Quốc

4.489.216

-25,97

30.522.388

2,32

Indonesia

3.267.895

-42,23

26.422.892

-0,54

Đài Loan (TQ)

1.948.516

-27,14

9.772.765

-40,68

Nhật Bản

1.495.171

-8,63

7.945.442

-20,14

Italia

815.286

-37,17

5.077.119

7,62

(*Vinanet tính toán từ số liệu của TCHQ)