Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu xăng dầu 2 tháng gần đây giảm mạnh liên tục, tháng 5/2019 giảm 19,3% về lượng và giảm 20,4% về kim ngạch; tháng 6/2019 giảm tiếp 33,4% về lượng, giảm 40,9% về kim ngạch so với tháng liền kề trước đó, đạt 530.196 tấn, tương đương 305,63 triệu USD;
Tính chung cả 2 quý đầu năm 2019, cả nước nhập khẩu 4,39 triệu tấn xăng dầu, trị giá 2,72 tỷ USD, giảm 38% về lượng, giảm 41,8% về kim ngạch so với 2 quý đầu năm 2018, giá trung bình 618 USD/tấn, giảm 6,2%.
Đáng chú ý, trong khi nhập khẩu xăng dầu từ tất cả các thị trường 6 tháng đầu năm nay đều sụt giảm cả về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm trước, thì riêng thị trường Hồng Kông mặc dù nhập khẩu rất ít 563 tấn, tương đương 0,26 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ thì tăng rất mạnh 452% về lượng và tăng 325,7% về kim ngạch; tuy nhiên, giá nhập khẩu giảm 22,9%, đạt 463,4 USD/tấn.
Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất từ thị trường Malaysia, với 1,22 triệu tấn, trị giá 722,13 triệu USD, chiếm 27,8% trong tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước và chiếm 26,6% trong tổng kim ngạch, giảm 39,5% về lượng và giảm 41,6% về kim ngạch. Giá 592 USD/tấn, giảm trên 3,5% .
Lượng xăng dầu nhập khẩu từ thị trường Singapore đứng thứ 2 thị trường với 1,09 triệu tấn, tương đương 637,54 triệu USD, chiếm trên 24,9% trong tổng lượng và chiếm 23,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu xăng dầu của cả nước, giảm mạnh 35,5% về lượng và giảm 40,9% về kim ngạch; giá trung bình 582,5 USD/tấn, giảm 8,4%.
Nhập khẩu xăng dầu từ Hàn Quốc – thị trường lớn thứ 3 cũng giảm rất mạnh 47% về lượng, giảm 50% về kim ngạch và giảm 5,7% về giá so với cùng kỳ, đạt 978.196 tấn, trị giá 660,86 triệu USD, giá trung bình 675,6 USD/tấn, chiếm gần 22,3% trong tổng lượng và chiếm 24,4% trong tổng kim ngạch.
Ngoài 3 thị trường lớn như trên, thì xăng dầu nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc cũng tương đối lớn, chiếm trên 16% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 706.585 tấn, tương đương 449,68 triệu USD, giá 636,4 USD/tấn, giảm 10,6% về lượng, giảm 5,8% về giá, giảm 15,8% kim ngạch.
Xăng dầu nhập khẩu từ thị trường Nga sụt giảm rất mạnh 84,4% về lượng, giảm 29,8% về giá, giảm 89% kim ngạch, chỉ đạt 563 tấn, tương đương 0,26 triệu USD, giá 463,4 USD/tấn.

Nhập khẩu xăng dầu 6 tháng đầu năm 2019

 

Thị trường

6T/2019

+/- so với cùng kỳ (%)*

Lượng

(tấn)

Trị giá

(USD)

Lượng

 

Trị giá

 

Tổng cộng

4.389.360

2.712.693.780

-37,95

-41,8

Malaysia

1.219.726

722.129.069

-39,46

-41,61

Hàn Quốc

978.196

660.864.568

-46,98

-49,99

Singapore

1.094.545

637.542.582

-35,52

-40,94

Trung Quốc đại lục

706.585

449.679.611

-10,64

-15,84

Thái Lan

325.921

202.734.910

-34,28

-36,99

Nhật Bản

14.501

8.489.368

 

 

Đài Loan (TQ)

12.873

8.401.319

 

 

Nga

9.421

5.611.500

-84,39

-89,05

Hồng Kông TQ)

563

260.902

451,96

325,66

(*Tính toán theo số liệu của TCHQ)

Nguồn: Vinanet