Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 2 tháng đầu năm 2018 xuất khẩu nhóm hàng máy ảnh, máy quay phim và linh kiện đạt 768,78 triệu USD, tăng mạnh 51,5% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó riêng tháng 2/2018, xuất khẩu nhóm hàng này đạt 275,76 triệu USD, giảm mạnh 44,6% so với tháng trước đó, nhưng tăng 8,9% so với tháng 2/2017.

Nhóm hàng này xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Trung Quốc, đạt 401,28 triệu USD trong 2 tháng đầu năm, chiếm 52,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng 31,3% so với cùng kỳ; Trong đó riêng tháng 2 xuất sang thị trường này đạt 113,37 triệu USD, giảm 60,6% so với tháng 1/2018 và cũng giảm 22% so với tháng 2/2017.

Hồng Kông là thị trường lớn thứ 2 tiêu thụ nhóm hàng này của Việt Nam đạt 186,99 triệu USD, chiếm 24,3%, tăng mạnh 46%; Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc đạt 65,05 triệu USD, chiếm 8,5%, tăng rất mạnh 398%.

Trong 2 tháng đầu năm, xuất khẩu nhóm hàng này sang hầu như tất cả các thị trường đều đạt mức tăng trưởng kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu sang thị trường Australia được đặc biệt chú ý, với mức tăng trưởng rất mạnh gấp 22 lần so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù kim ngạch chỉ đạt 0,75 triệu USD. Bên cạnh đó, xuất khẩu nhóm hàng này sang Hàn Quốc cũng tăng tới 398%, đạt 65,05 triệu USD. Xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản tăng 157%, đạt 32,02 triệu USD.

Tuy nhiên, nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện xuất khẩu sang thị trường các nước EU nói chung sụt giảm mạnh 32% so với cùng kỳ, chỉ đạt 2,56 triệu USD, trong đó xuất sang Đức giảm mạnh nhất 50,8%, đạt 1,39 triệu USD. Ngoài ra, xuất khẩu sang thị trường Canada cũng giảm rất mạnh 77%, đạt 0,2 triệu USD.

Xuất khẩu máy ảnh, máy quay phim và linh kiện 2 tháng đầu năm 2018

ĐVT: USD

Thị trường

T2/2018

2T/2018

(%) T2/2018 so với T1/2018

(%) 2T/2018 so với cùng kỳ

Tổng kim ngạch XK

275.759.228

768.776.138

-44,58

51,5

Trung Quốc

113.368.614

401.280.104

-60,62

31,32

Hồng Kông

70.316.538

186.989.755

-39,73

46,3

Hàn Quốc

37.932.818

65.049.328

39,89

398,01

Nhật Bản

14.269.705

32.015.442

-36,01

157,22

Mỹ

1.631.332

5.344.001

-56,06

15,69

Philippines

1.090.045

2.155.868

2,27

33,36

Đức

854.277

1.390.028

59,45

-50,78

Hà Lan

232.292

1.169.690

-75,22

23,99

Australia

 

746.145

*

2,131,90

Đài Loan

78.192

479.397

-80,51

8,53

Canada

 

194.751

-100

-77,08

(Vinanet tính toán từ số liệu của TCHQ)