Điện thoại các loại và linh kiện dẫn đầu kim ngạch, đạt 44,2 triệu USD, tăng 4,5% so với tháng trước, nhưng giảm 14,3% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 25% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Tiếp đến là nhóm mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 29,8 triệu USD, giảm 13,2% so với tháng trước, nhưng tăng 172% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 16,9% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Tiếp sau là mặt hàng giày dép đạt 15,1 triệu USD, xuất khẩu tăng nhẹ.
So với tháng 12/2020, xuất khẩu một số mặt hàng trong tháng 1/2021 tăng trưởng: xuất khẩu xơ, sợi dệt các loại tăng 28,9%; hàng thủy sản tăng 25,8%; xuất khẩu nhóm hàng túi xách, ví, vali, mũ ô dù tăng 21,6%; sản phẩm từ sắt thép tăng 12,9%. Nếu so xuất khẩu trong tháng 1/2021 với cùng kỳ năm trước tháng 1/2020 thì một số mặt hàng đạt mức tăng trưởng mạnh: xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; kim loại thường khác và sản phẩm; vải mành vải kỹ thuật khác; sắt thép các loại đều đạt mức tăng trưởng từ 100% trở lên.
Hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Braxin tháng 1/2021
(tính toán từ số liệu công bố ngày 8/2/2021 của TCHQ)
ĐVT: USD

Nguồn: VITIC