Trong nhóm hàng xuất khẩu, có 2 nhóm đạt kim ngạch lớn trên 1 tỷ USD là: Điện thoại các loại và linh kiện đạt 1,27 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 19,08%, tăng 56,39% so với cùng kỳ; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 1,14 tỷ USD, chiếm 17,14% thị phần, tăng 42,83%.
Tăng trưởng kim ngạch mạnh nhất phải kể đến nhóm sản phẩm mây, tre, cói và thảm tới 142,31%. Tuy nhiên, nhóm này chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ 0,2% đạt 13,65 triệu USD.

Hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ năm 2019

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/01/2020 của TCHQ)

ĐVT: USD

Mặt hàng

Tháng 12/2019

So với T11/2019 (%)

Năm 2019

So với năm 2018 (%)

Tỷ trọng (%)

Tổng kim ngạch XK

402.090.764

-10,8

6.673.912.560

2,01

100

Điện thoại các loại và linh kiện

38.839.188

-40,7

1.273.537.930

56,39

19,08

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

77.761.965

12,69

1.143.808.619

42,83

17,14

Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

37.380.596

-13,53

751.946.044

-55,75

11,27

Kim loại thường khác và sản phẩm

41.826.437

7,97

567.414.355

-1,82

8,5

Hóa chất

37.691.897

69,63

378.330.100

0,24

5,67

Sản phẩm từ sắt thép

10.248.766

3,97

184.507.445

-1,79

2,76

Cao su

11.419.073

-19,86

180.417.469

24,09

2,7

Giày dép các loại

11.320.911

13,61

129.908.862

25,3

1,95

Xơ, sợi dệt các loại

4.993.736

-18,38

122.864.441

-6,29

1,84

Hàng dệt, may

8.630.730

-1,93

102.027.367

54,44

1,53

Phương tiện vận tải và phụ tùng

8.515.567

-33,04

100.440.261

-43,05

1,5

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

8.384.082

-6,17

91.789.127

26,36

1,38

Sản phẩm hóa chất

6.522.618

29,76

74.403.182

12,47

1,11

Sản phẩm từ chất dẻo

3.315.413

-28,23

67.123.127

39,28

1,01

Sắt thép các loại

3.274.986

-14,31

62.684.285

-64

0,94

Thức ăn gia súc và nguyên liệu

2.196.368

-33,55

59.663.651

-7,17

0,89

Cà phê

4.906.108

10,83

59.382.571

-37,94

0,89

Hạt tiêu

2.381.270

-25,38

48.811.588

-22,06

0,73

Chất dẻo nguyên liệu

2.129.333

-35,39

43.614.299

37,51

0,65

Gỗ và sản phẩm gỗ

2.553.327

-16,37

36.192.822

-22,15

0,54

Hàng thủy sản

2.091.230

11,85

25.479.178

-9,16

0,38

Hạt điều

1.896.050

-4,44

17.812.892

-48,92

0,27

Sản phẩm mây, tre, cói và thảm

1.806.156

4,45

13.656.727

142,31

0,2

Sản phẩm từ cao su

525.231

-26,93

9.518.998

-8,17

0,14

Than các loại

 

 

4.605.366

-69,5

0,07

Sản phẩm gốm, sứ

332.002

82,77

2.909.032

-3,27

0,04

Chè

192.986

12,79

1.431.274

58,03

0,02

Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc

156.564

42,1

1.369.175

62,56

0,02

Hàng hóa khác

70.798.174

-31,47

1.118.262.373

 

16,76

Nguồn: VITIC