Đối với nhóm hàng sản phẩm gốm sứ, kim ngạch xuất khẩu trong 4 tháng đầu năm 2018 đạt 612 triệu USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ 2017, mặc dù trong tháng 4/2018 kim ngạch giảm 6,1% so với tháng 3 tương ứng với 159,3 triệu USD.
Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ, hàng gốm sứ của Việt Nam được xuất khẩu chủ yếu sang các nước như Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan…. Đối với các thị trường như Mỹ, Nhật Bản và EU - đây là ba thị trường tiềm năng và có kim ngạch cao trong bảng xếp hạng, tỷ trọng nhóm hàng xuất sang khu vực này chiếm lần lượt 19,4%; 17,5% và 16,5%. Cụ thể, trong 4 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gốm sứ sang thị trường Mỹ đạt 31,4 triệu USD tăng 23,47%; Nhật Bản tăng 16,04% đạt 28,4 triệu USD và EU là 26,8 triệu USD, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm 2017.
Ngoài ba thị trường chủ lực kể trên, hàng gốm sứ của Việt Nam còn xuất sang các thị trường khác nữa như: Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Anh, Campuchia, Hàn Quốc…
Nhìn chung, thời gian này kim ngạch xuất khẩu hàng gốm sứ đều có tốc độ tăng ở phần lớn các thị trường, số này chiếm 72,4%, trong đó xuất sang thị trường Indonesia tăng vượt trội 164,13% tuy kim ngạch chỉ đạt trên 3 triệu USD, kế đến là thị trường Argentina tăng 134,25% và Trung Quốc đại lục tăng 103,59%. Ngược lại, thị trường với kim ngạch xuất khẩu suy giảm chỉ chiếm 27,5% và xuất sang Iraq giảm mạnh nhất 60,3% tương ứng với 164,9 nghìn USD.

Nguồn: Vinanet