Dẫn đầu kium ngạch xuất khẩu là mặt hàng sắt thép đạt 56 triệu USD, tăng 85% so với tháng 12/2020 và tăng 123% so với T1/2020, chiếm 16,3% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Đứng thứ 2 là nhóm mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, trị giá 45,5 triệu USD, tăng 95,7% so với tháng trước và tăng 138% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 13,3% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Tiếp đến là mặt hàng chất dẻo nguyên liệu, đạt 28,3 triệu USD, tăng 26,1% so với tháng trước và tăng 91,7% so với tháng 1/2020, chiếm 8,2% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Nhìn chung trong tháng 1/2021, kim ngạch xuất khẩu nhiều mặt hàng sang Indonesia đều tăng trưởng, chỉ có một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm là: xuất khẩu dệt may giảm 12,9% so với tháng trước nhưng tăng 12,6% so với T1/2020; xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện giảm 30,1% so với T1/2020; sản phẩm từ sắt thép giảm 21,8% so với tháng trước và giảm 14,7% so với T1/2020; xuất khẩu giày dép giảm trên 30%; kim loại thường khác và sản phẩm; bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc; hàng rau quả; chè; quặng và khoáng sản khác là những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm so với tháng trước và T1/2020.
          Hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Indonêsia tháng 1/2021

(tính toán từ số liệu công bố ngày 8/2/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nguồn: VITIC