Thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, 11 tháng đầu năm 2016, Việt Nam đã xuất khẩu sang Đan Mạch 248,2 triệu USD, giảm 3,78% so với cùng kỳ năm 2015.

Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch các mặt hàng như da giày, gỗ và sản phẩm, giày dép, cà phê…. trong đó hàng dệt may là mặt hàng chủ lực đạt 65,7 triệu USD, chiếm 26,4% tổng kim ngạch, tuy nhiên so với cùng kỳ tốc độ xuất khẩu mặt hàng này sang Đan Mạch lại giảm nhẹ, giảm 0,57%.

Đứng thứ hai là hàng giày dép, với 40,8 triệu USD, giảm 16,42%, kế  đến là hàng thủy sản đạt 32,5 triệu USD, tăng 19,05%...

Nhìn chung, 11 tháng 2016, xuất khẩu sang Đan Mạch các mặt hàng đều có tốc độ tăng trưởng âm, số này chiếm trên 61%, trong đó xuất khẩu hàng phương tiện vận tải và phụ tùng giảm mạnh nhất, giảm 86,17%, ngược lại các mặt hàng xuất khẩu với tốc độ tăng trưởng dương chỉ chiếm 38,4% và xuất hàng túi xách, vó, vali, mũ ô dù tăng mạnh vượt trội, tuy kim ngạch chỉ đạt 4,2 triệu USD, nhưng tăng 26,44%.

Thống kê sơ bộ của TCHQ tình hình xuất khẩu sang Đan Mạch 11 tháng 2016

ĐVT: USD

Mặt hàng

11 tháng 2016

So sánh cùng kỳ năm 2015 (%)

Tổng cộng

248.216.549

-3,78

hàng dệt may

65.758.970

-0,57

giày dép các loại

40.837.105

-16,42

Hàng thủy sản

32.596.353

19,05

gỗ và sản phẩm gỗ

13.639.456

10,79

máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng

12.982.556

-17,17

sản phẩm từ chất dẻo

9.898.320

-0,47

sản phẩm từ sắt thép

7.828.526

-16,23

túi xách, ví, vali, mũ, ô dù

4.223.453

26,44

đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận

3.202.469

-28,75

sản phẩm gốm, sứ

2.912.244

-18,67

cà phê

2.753.851

15,76

sản phẩm mây, tre, cói và thảm

2.205.861

14,04

phương tiện vận tải và phụ tùng

453.246

-86,17