Mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất sang thị trường Lào là sản phẩm từ sắt thép, trị giá 9,9 triệu USD, tăng 48,5% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 10,3% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Tiếp đến là nhóm mặt hàng phương tiện vận tải và phụ tùng, trị giá 9,4 triệu USD, tăng 2,4%, chiếm 9,71% tổng kim ngạch xuất khẩu. Tiếp sau là mặt hàng sắt thép các loại, trị giá 9,2 triệu USD, giảm 0,29% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 9,5% tỷ trọng xuất khẩu.
Ngoài ra Việt Nam còn xuất khẩu các mặt hàng khác sang thị trường Lào: xuất khẩu nhóm mặt hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác; sản phẩm chất dẻo; hàng rau quả; bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc; giấy và các sản phẩm từ giấy; xăng dầu; phân bón; gốm sứ…trong đó xuất khẩu sản phẩm từ chất dẻo xuất khẩu tăng trưởng 112,29%; xuất khẩu kim loại thường khác và sản phẩm tăng 207% so với cùng kỳ năm trước.
 Xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Lào 2 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/3/2021 của TCHQ)

Nguồn: VITIC