Thông tin sơ bộ về nội dung điều kiện chào thầu như sau:
- Số lượng: Tối thiểu 20.000 tấn gạo ± 10%
- Chủng loại: gạo trắng hạt ngắn/ trung bình với lượng tấm tối đa từ 10-12%.
- Mùa vụ thu hoạch: mùa vụ cuối cùng của năm 2018 với tiêu chuẩn quy định theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Ai Cập.
- Giá chào thầu: CIF một trong những cảng của Ai Cập.
- Thời gian giao hàng: từ 25 tháng 7 đến 20 tháng 8 năm 2019
- Thời gian chào thầu: trước 12h trưa ngày 21 tháng 5 năm 2019 và bản chào có hiệu lực tới ngày 21 tháng 6 năm 2019 (18h giờ địa phương).
Để có thông tin chi tiết, đề nghị các doanh nghiệp quan tâm xem bản đầy đủ Thông báo mời thầu được Bộ Cung ứng và Nội thương Ai Cập gửi tới Bộ Công Thương.
Chi tiết hồ sơ chào thầu của Ai Cập xem tại đây..
Vụ Thị trường châu Á - châu Phi
Nguồn: Moit.gov.vn