Đơn hàng của công ty sẽ từ 5.000 đến 200.000 chiếc, tuỳ nhu cầu. Khách hàng của công ty này phần lớn là các công ty đa quốc gia như Proter & Gamble, Jonhson & Johnson, Disney, Marvel.

Quý công ty nào có nhu cầu hợp tác với Công ty LMS Marketing, đề nghị gửi email chào hàng và 01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Thương vụ theo địa chỉ:

Mr. Lê Đình Vũ

Bí thư thứ nhất

Thương vụ

Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore

Địa chỉ: 10 Leedon Park,

Điện thoại: + 65 6468 3747

Di động: + 65 9323 6468

Email: Sg@moit.gov.vn hoặc Vuld@moit.gov.vn

Thương vụ Việt Nam tại Singapore

Nguồn: Vietnamexport.com