Liên hệ: Mr. Karol Uznański

Tel: (+48) 792 586 430

Công ty Belo sp.j. , Poland

Hoặc

Ông Nguyễn Thành Hải

Tham tán thương mại Việt Nam tại Ba Lan

Tel: +48.606513153 (có thể dùng Viber)

Email: haint@moit.gov.vn

Thương vụ Việt Nam tại Ba Lan

Nguồn: Vietnamexport.com