Tổ chức, doanh nghiệp các nhân Việt Nam có khả năng cung cấp các phụ kiện trên, xin liên hệ với địa chỉ sau:

Polgár-Luterán Kitti /Mrs. Kitti Polgár-Luterán

Purchasing Manager

ferona_logo_new

Ferona Kft.

9028 Győr, Bagoly u. 8., Hungary

Tel.: +36 96 315 047

Fax: +36 96 335 236

Email: kitti.luteran@ferona.hu

Website: www.ferona.hu

Thương vụ Việt Nam tại Hungary

Nguồn: Vietnamexport.com