Yêu cầu đối tác Việt Nam có kinh nghiệp trong việc sản xuất và kinh doanh máy nông nghiệp.

 Liên hệ:

Ông Nguyễn Thành Hải

Tham tán thương mại Việt Nam tại Ba Lan

Tel: +48.606513153 (có thể dùng Viber)

Email: haint@moit.gov.vn

Thương vụ Việt Nam tại Ba Lan

Nguồn: Vietnamexport.com