Thương vụ đã liên hệ với công ty này có trụ sở tại thành phố Den Haag và được biết là họ không có bất kỳ giao dịch với công ty Việt Nam nào. Như vậy đã có kẻ mạo danh công ty này để giao dịch trên mạng ALIBABA.

Thương vụ xin thông báo để các doanh nghiệp biết cảnh giác. Khi giao dịch với công ty Hà Lan nào tìm thấy qua mạng internet , công ty nên liên hệ với cơ quan Thương vụ- ĐSQ Việt Nam tại Hà Lan để xác minh tính hợp pháp và khả năng hợp tác.

Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan

Nguồn: Vietnamexport.com