Doanh nghiệp quan tâm có thể liên hệ theo địa chỉ sau:

Rubie's Enterprises Limited

E-mail: raymond.ngan@rubiesuk.com.hk

Hong Kong Mobile: (852) 9016 8643

China Mobile: (86) 147 1623 2919

Prime Line: 852-2357 4116

Fax: 852-2357 4055

Skype: rubies-raymond

Nguồn: vietnamexport.com