Doanh nghiệp quan tâm có thể tìm hiểu thông tin công ty Sawex Foods trong file đính kèm hoặc liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Ba Lan

Thông tin liên hệ

Ngô Quang Hưng - Thương vụ Việt Nam tại Ba Lan

Tel: +48 728 559 568

Viber: +84 904 171 979

Email: hung.biz@gmail.com / hungngq@moit.gov.vn

Thương vụ Việt Nam tại Ba Lan

Nguồn: Vietnamexport.com