Chi tiết như sau:

No

Description

Unit of measur

Quantity

1

Thermal paper rolls 58 grams x 80 mm x 70 mm diameter (plastic core 13/17 mm diameter)

Box 50 units

900 cases per month

2

NCR 75 mm x 65 mm diameter 2 ply (white/yellow) (plastic core 13/17 mm diameter)

Box 50 units

200 cases per month

3

NCR 75 mm x 65 mm diameter 3 ply (white/pink/yellow) (plastic core 13/17 mm diameter)

Box 50 units

150 cases per month

4

Bond paper 75 mm x 60 mm diameter (plastic core 13/17 mm diameter).

Box 50 units

200 cases per month

5

Labels rolls 30 mm x 50 mm x 400 labels (plastic cone 40 mm diameter).

Box 100 units

100 cases per month

 

Công ty nào cung cấp được mặt hàng trên có thể liên hệ trực tiếp với công ty tại địa chỉ: Pedro de Valdivia 1781, locales 180-173, Galería Madrid, điện thoại: 222 044434, email: eloylopez@apos.cl

hoặc Thương vụ để được hỗ trợ:

Thương vụ Việt Nam tại Chile

Địa chỉ: Eliodoro Yañez 2887, Providencia, Santiago, Chile;

Email: cl@moit.gov.vn.

Điện thoại: (56-9) 8920 1942.

Nguồn: Vietnamexport.com