Công ty nào cung cấp được mặt hàng trên có thể liên hệ trực tiếp với công ty tại địa chỉ và thu xếp lịch gặp làm việc tại Hà Nội vào đầu tháng 5 năm 2018: Mr. Carlos Vejar, Textiles Vejar SpA, Usuario de Zona Franca de Iquique. Địa chỉ: Manzana 9 Galpón 11, Email: texvehar@gmail.com

hoặc Thương vụ để được hỗ trợ:

Thương vụ Việt Nam tại Chile

Địa chỉ: Eliodoro Yañez 2887, Providencia, Santiago, Chile;

Email: cl@moit.gov.vn.

Điện thoại: (56-9) 8920 1942.

Thương vụ Việt Nam tại Chile

Nguồn: Vietnamexport.com