Công ty nào cung cấp được mặt hàng trên có thể liên hệ trực tiếp với công ty:

La Casa del Delantal, Patronato #467, Recoleta, Santiago, Chile. Email: tomas@delantal.cl hoặc Thương vụ để được hỗ trợ:

Thương vụ Việt Nam tại Chile

Địa chỉ: Eliodoro Yañez 2887, Providencia, Santiago, Chile;

Email:vietradeinchile@gmail.com .

Điện thoại: (56-2) 2232 1135

Nguồn: Vietnamexport.com