Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm có thể liên hệ:
Ông Julien ROPERT
Technical and Sales Manager
Mobile/WhatsApp : +33 (0)6 80 31 66 85
Email : julien.ropert@legouessant.fr
Thương Vụ Việt Nam tại Algeria
Nguồn:Vietnamexport.com