Doanh nghiệp quan tâm, đề nghị liên hệ:

Smart Rich Global Trading Limited

Mr. Kevin Mob: + 852 9487 9387 hoặc Tel: + 852 34686409

Email: kevin@citigoldhk.com

Hoặc liên hệ:

Thương vụ Việt Nam tại Hồng Công

17F, Golden Star Bldg, 20-24 Lockhart Road, Wanchai, HK

Tel: + 852 2865 3218./. 2527 0495

Fax: + 852 2865 3818

E-mail: hk@moit.gov.vn; hkvntrade@gmail.com

Tham tán TM: Nguyễn Duy Kiên