Lưu ý: Giá cả phải cạnh tranh vì công ty đang mua tại Trung Quốc.

Các Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đề nghị liên hệ:

Mr. Anton Veselov

Business Development Manager

O: +852-2338-3036

M: +852-9880-8441

Web: http://www.sentinel.com.hk

Nguồn: vietnamexport.com