NOAH REOUVEN B.H. IMPORT BICYCLE AND SPARTS 2007 LTD

Tel: +972 26718282

Fax: +972 98871443/+972 26717008

MP: + 972 508933370/+972 523475105

hoặc Thương vụ Việt Nam tại Israel để biết thêm chi tiết.

Email: noahreouven@bezeqint.net

Contact person: Mr. Noah hoặc Mr. Alon Harpaz, General Manager

Thương vụ Việt Nam tại Israel

Nguồn: Vietnamexport.com