Hiện nay, chúng tôi có đối tác muốn nhập khẩu các sản phẩm kim khí gia dụng và công nghiệp (hardware): đai nịp bằng vải bạt, dây neo thuyền, túi da, móc khóa các loại…(metal hardware, plastic hardware, narrow fabrics, webbing, lanyards, lanyard attachments, bags etc).
Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm xin liên hệ với Vietrade New York theo địa chỉ dưới đây:
545 Fifth Ave, New York, NY 10017, USA.
Tel: +1 212 868 2686/ 212 868 2688
Email: vietradeny@vietrade-newyork.org; dungat@moit.gov.vn
Khi liên hệ với chúng tôi, xin quý doanh nghiệp gửi kèm compny profile.
Nguồn: Vietnamexport