Doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu xin liên hệ với Trung tâm Xúc tiến thương mại Việt Nam tại New York

Địa chỉ:

545 Fifth Ave, New York, NY 10017, Suite 1109

Tel: 212 868 2686/212 868 2688

Email: vietradeny@vietrade-newyork.org/ dungat@moit.gov.vn

Trung tâm XTTM Việt Nam tại New York

Nguồn: Vietnamexport.com