Tập đoàn Adjmi Apparel Group (www.Adjmi.com) đang tìm đối tác là các nhà máy dệt may Việt Nam có khả năng thực hiện các công đoạn dệt, nhuộm, hoàn thiện sản phẩm.

Doanh nghiệp nào quan tâm đề nghị liên hệ :

Chi nhánh thương vụ Việt nam tại Houston – Mỹ

Email: linhtt@moit.gov.vn; houston@moit.gov.vn

Tel: 713-808-5536

Nguồn: Vietnamexport.com