Số lượng: có thể nhập khẩu 3-5 MT/tháng đối với thanh long đỏ sấy khô (red dried gragon fruit; 3-5 MT/tháng đối với thanh long trắng sấy khô (white dried gragon fruit)

Doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu xuất khẩu xin liên hệ với Vietrade New York để được cung cấp thông tin cụ thể về đối tác.

Kính đề nghị Quý công ty gửi kèm thông tin đầy đủ về công ty (địa chỉ, điện thoại, email, người liên hệ, website).

Thông tin liên hệ:

Vietnam Trade Promotion Center

545 Fifth Avenue, New York, NY 11375, USA

Tel: 212 868 2686/ 212 868 2688

Email: vietradeny@vietrade-newyouk.org, dungat@moit.gov.vn

Nguồn: vietnamexport.com