Công ty phân phối của Việt Nam có quan tâm đến sản phẩm bánh kẹo của Nhật Bản liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản để được hướng dẫn kết nối với công ty của Nhật Bản.

Công ty: ITO BISCUITS CO., LTD (TOKYO)

Công ty được thành lập năm 1952

Tel: 03-5814-4662

Fax: 03-5814-4666

 Địa chỉ Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản

Tel. 03-3466-3315

Email: jp@moit.gov.vn

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản

Nguồn: Vietnamexport.com