Công ty Stallion Resources Pte Ltd có trụ sở tại số 5, Coleman Street #02-17, Singapore 179805; số đăng ký kinh doanh: 1997038980K.

Công ty nào có nhu cầu xuất khẩu kính nổi, đề nghị gửi email kèm bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Thương vụ theo địa chỉ: Sg@moit.gov.vn hoặc điện thoại: +65 6468 3747.

Thương vụ Việt Nam tại Singapore

Nguồn: Vietnamexport.com