Tổ chức, công ty Việt Nam có nhu cầu xuất khẩu các mặt hàng trên, xin liên hệ theo địa chỉ sau:

Name:Domagoj Krznaric

Company: LMK international d.o.o.

Địa chỉ: Hribarov prilaz 3, 10000 Zagreb, Croatia

Phone: +385 1 2319 000

Fax: +385 1 2319 900

Mobile/whatsapp: +385 98 511 200

E-mail: dom@goj.ch

Thương vụ Việt Nam tại Hungary

Nguồn: Vietnamexport.com