Doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu, vui lòng liên hệ với Trung tâm XTTM Việt Nam tại Hoa Kỳ (Vietrade New York) theo địa chỉ sau:

545 Fifth Ave, Suite 1109, New York, NY 10017, USA

Tel: +1 212 868 2686/212 868 2688

Email: vietradeny@vietrade-newyork.org / dungat@moit.gov.vn

Khi liên hệ với Vietrade New York, Doanh nghiệp vui lòng gửi đầy đủ thông tin doanh nghiệp (tên công ty, địa chỉ, điện thoại, email, người liên hệ, website,…)

Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ

Nguồn: vietnamexport.com