Doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu xin liên hệ với Trung tâm Xúc tiến Thương mại Việt Nam tại New York (VIETRADE NEW YORK)

Địa chỉ: 545 Fifth Ave, Suite 1109, New York NY 10017, USA

Điện thoại: 212 868 2686; 212 868 2688;

Email: vietradeny@vietrade-newyork.org; dungat@moit.gov.vn

Thông tin doanh nghiệp gửi cho VIETRADE NEW YORK đề nghị cung cấp đầy đủ tên công ty, điện thoại, người liên hệ, website.

TRUNG TÂM XTTM VIỆT NAM TẠI NEW YORK

Nguồn: Vietnamexport.com