Công ty TechnoDigm cung cấp các giải pháp phun keo/chất lỏng và gia tốc quá trình kết dính keo. Các thiết bị của Technodigm rất đa dạng về kích cỡ, từ table-top dispensing controller đến các hệ thống dây chuyền tự động tích hợp.

Công ty nào có nhu cầu nhập khẩu hoặc làm nhà phân phối cho Technodigm có thể liên hệ trực tiếp với công ty theo contact point:

Mr. David Chung

Business Development Manager

+65 6493 3826

31 Bukit Batok Crescent

#01-39 Singapore 658070

www.techno-digm.com

Thương vụ Việt Nam tại Singapore

Nguồn: Vietnamexport.com