Doanh nghiệp Brazil cần nhập khẩu Sợi Viscose RS/OE/MVS, Nylon & Polyester Texturized

Đầu mối liên hệ: Mr Daniela B. Rezzini

Email: financeiro@lprbrasil.com

Fone - 55 47 3039 8080

Fax: - 55 47 3039 8081

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đề nghị liên hệ với địa chỉ trên hoặc Thuơng vụ Việt Nam tại Braxin để biết thêm chi tiết

Địa chỉ: Rua Paulo Orozimbo, 675, Conj. 91 e 92. Bairro da Aclimacao. CEP: 01 535 001. Sao Paulo - SP. BRASIL

Tel/Fax : (5511) 32766776.        

Website : www.ecoviet.com.br; email:ecoviet@terra.com.br

Thương vụ Việt Nam tại Brazil

Nguồn: Vietnamexport.com