Ông Peter Dewhirst

Giám đốc, Cob and Co Imports

Tel: +61 432 126 215

peter@cobandco.com

www.cobandco.com

Thông tin về doanh nghiệp Úc cần nhập khẩu phụ gia carbon (Carbon Additive/Carbon Raiser):

Ông David Holgate

Giám đốc, Refractory and Ceramic

Tel: +61 3 9560 4477

Di động: +61 418 259 293

Fax: +61 3 9560 0989

refceram@refceram.com.au

http://www.refractoryandceramic.com.au/

Thương vụ Việt Nam tại Ô-xtơ-rây-li-a (Kiêm nhiệm Va-nu-a-tu, Quần đảo Mác-san, Mi-crô-nê-xi-a, Quần đảo Xô-lô-mông)

Nguồn: Cổng Thông tin điệntử Bộ Công thương