Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm xin vui lòng liên hệ:

Mr. Fatma Fadl

Email: fatma.fadl@edtsteel.com

Tel: 0020 35568290

Mobile/What’s app: 0020 1060665844

Địa chỉ: 270 Gamal Abd El Nasser Street, Miami, Alexandria City, Egypt

Website: www.edtsteel.com

Hoặc liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập để được hỗ trợ:

Email: eg@moit.gov.vn

Tel/Fax:  0020 237485721

Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập

Nguồn: Vietnamexport.com