Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung cấp mặt hàng này xin liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Argentina để kết nối với đối tác theo thông tin như sau:

Thương vụ Việt Nam tại Argentina kiêm nhiệm Uruaguay và Paraguay

Địa chỉ: Arribeños 2554, C.P (1428), Capital Federal Argentina

Điện thoại: +54  911 3609 2561(viber)/ +84  902 093399 (viber)

Email: ar.vietrade@gmail.com;

trangphh309@gmail.com

Nguồn: vietnamexport.com