Nhu cầu : 13 conteners 40’ gạo thường và 15 conteners gạo thơm
Đóng gói trong bao 50 kgs.
Tiêu chuẩn kỹ thuật : sans LBS
Liên hệ :
Mr. Eric Fombasso
Manager FAGOU sprl
Chaussée d'Alsemberg, 842
1180, Uccle- Bruxelles
Mobile: +32 465428259/ 27329489
Email :trading@fagou.be
Ngôn ngữ giao dịch : tiếng Pháp
Thương vụ Việt Nam tại EU, Bỉ và Luxembourg
Nguồn: Vietnamexport.com