Chi tiết về mẫu sản phẩm có thể xem tại trang web: http://www.zeus-helmets.com/

Giá đề xuất: FOB USD 15.0~35.00.

Số lượng: 10.000 chiếc

Đầu mối liên hệ:

Mr. Daniel ' Oliveira Xisto

DOX - CONSULTORIA E INTELIGÊNCIA DE MERCADO

Fone  +5511-97212-5577

Email: doxconsultoria@gmail.com

hoặc liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Brazil để biết thêm chi tiết

Địa chỉ: Rua Paulo Orozimbo, 675, Conj. 91 e 92. Bairro da Aclimacao. CEP: 01 535 001. Sao Paulo - SP. BRASIL

Tel/Fax : (5511) 32766776.         

Website : www.ecoviet.com.br; email: ecoviet@terra.com.br

Thương vụ Việt Nam tại Brazil

Nguồn: Vietnamexport.com