MPC Bioenergia là một công ty đầu tư tập trung phát triển các dự án sản xuất năng lượng sử dụng nhiên liệu tái tạo và đang hoạt động với việc sử dụng trấu trong hoạt động sản xuất năng lượng. Ngoài việc tạo ra năng lượng với việc sử dụng trấu, Công ty đang phát triển một số sản phẩm hóa học sử dụng vỏ trấu

Công ty đang tìm kiếm đối tác cung cấp số lượng lớn vỏ trấu tại Việt Nam.

Đầu mối liên hệ:

Mr Rodrigo Fagundes – Gerente de Logística

MPC Bioenergia do Brasil Participações e Serviços Ltda.

Rua Félix da Cunha, 1009 sala 902 - Moinhos de Vento

CEP 90.570-001 - Porto Alegre-RS-Brasil

Mobile Phone +55 (51) 9832-0295

Office +55 (51) 3778-2000

Email: r.fagundes@mpc-bioenergia.com.br

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đề nghị liên hệ với địa chỉ trên hoặc Thuơng vụ Việt Nam tại Braxin để biết thêm chi tiết

Địa chỉ: Rua Paulo Orozimbo, 675, Conj. 91 e 92. Bairro da Aclimacao. CEP: 01 535 001. Sao Paulo - SP. BRASIL

Tel/Fax : (5511) 32766776.         

Website : www.ecoviet.com.br; email: ecoviet@terra.com.br

Thương vụ Việt Nam tại Brazil

Nguồn: Vietnamexport.com