Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và sản phẩm có thể xem tại trang web: inoxpar.com.br

Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung cấp xin liên hệ:

Đầu mối liên hệ Mr. Marcelo Tadeu

Comercio Exterior

Fone - 55 11 2488-2828

Fax - 55 11 2488-2824

Email: importacao@inoxpar.com.br

Thương vụ Việt Nam tại Brazil

Nguồn: Vietnamexport.com