Rộng 2m:

*      1.200 DENIER 14X14   S/Q INCH BOTH SIDES LAMINATION UV 8 % STABILIZATION       200 GR X 100 ML

Rộng 4m:

*      1.200 denier  14X14   S/Q  INCH BOTH SIDER LAMINATION UV 8 % STABILIZATION      200 GR X  50 ML

Công ty nào cung cấp được mặt hàng trên có thể liên hệ trực tiếp với công ty tại địa chỉ:

Av. Libertador Bernardo O´higgins 1730, Santiago, Chile; điện thoại: (56-2)2 427 2000, fax: (56-2) 2 480 7643. Email: xenia@igenar.cl hoặc Thương vụ để được hỗ trợ:

Thương vụ Việt Nam tại Chile

Địa chỉ: Eliodoro Yañez 2887, Providencia, Santiago, Chile;

Email: cl@moit.gov.vn.

Điện thoại: (56-9) 8920 1942.

Thương vụ Việt Nam tại Chile

Nguồn: Vietnamexport.com